skip to Main Content

Traveler & Snake (Pre-intermediate)

Free Turkish Lessons - Turkish Folk Tales

Free Turkish Lessons (Pre-intermediate)
Turkish Reading: Anatolian Folk Tales 2 – Yolcu ve Yılan (Turkish Tale)

Improve your Turkish language with Turkish easy reading books with exercises (with / without audios).

Read this Turkish folk tale about a traveler and snake:

PART 1

Bir yolcu dinlenmek için bir ağacın altında mola verdi. Hava çok soğuk olduğu için bir ateş yakıp ısınmak istedi. Ama ateş o kadar büyüktü ki, ağaç da yanmaya başladı.

Ağaçta bir yılan vardı ve ağaç yanmaya başladığı zaman ateşten korkup bağırmaya başladı. Adam “Zavallı yılan, yanacak!” diye düşündü ve hemen ağaca çıkıp yılanı kurtardı.

Ateşten kurtulan yılan kızgın bir şekilde:

— Ey insanoğlu, şimdi seni sokacağım, dedi.

Adam yılanı kurtarmıştı ama yılan onu sokmak istediği için çok şaşırdı ve:

— Yahu, sen neden beni sokmak istiyorsun? Ben seni ateşten kurtarmadım mı, diye sordu. Yılan:

— Evet, sen beni ateşten kurtardın, ama ben senin beni kurtarmanı istedim mi? İşte bu yüzden seni sokacağım.

Adam biraz düşündükten sonra yılana:

— Peki o zaman, bir teklifim var. Gidip üç kişi bulalım. Onlara kimin haklı olduğunu soralım. Eğer onlar “Yılan haklı,” derse, sen beni sokabilirsin, dedi.

Yılan adamın teklifini kabul etti ve onlar birlikte yola çıktılar.

Bir süre sonra adam ve yılan yolda yaşlı bir öküz gördüler. Adam hemen yaşlı öküze sordu:

— Ey öküz baba, sana bir şey danışmak istiyorum. Bu yılan yanan bir ağacın üstündeydi. Ben ona bir iyilik yaptım ve onu ateşten kurtardım. Ama buna rağmen o beni ısırmak istiyor. Söyle bize, şimdi bizim ne yapmamız lazım? Sence bu yılan haklı mı, haksız mı?

Yaşlı öküz biraz düşündükten sonra şöyle cevap verdi:

— Bence yılan haklı! İnsanlar iyilik nedir, bilmiyorlar. Ben yıllarca tarlalarda çalıştım. Ama artık yaşlandım. Şimdi ne olacak? Sahibim beni pazara götürüp orada satacak. Acımasız bir kasap beni satın alıp kesecek ve insanlar beni yiyecekler…

Yaşlı öküzün sözlerinden sonra adam ve yılan yola devam ettiler. Bir süre yürüdükten sonra bir ırmağa geldiler. Adam hemen ırmağa da sordu:

— Ey ırmak, sana bir şey danışmak istiyorum. Bu yılan yanan bir ağacın üstündeydi. Ben ona bir iyilik yaptım ve onu ateşten kurtardım. Ama buna rağmen o beni ısırmak istiyor. Söyle bize, şimdi bizim ne yapmamız lazım? Sence bu yılan haklı mı, haksız mı?

Bunun üzerine Irmak adama şöyle cevap verdi:

— Bence yılan haklı! İnsanlar iyilik nedir, bilmiyorlar. Neden mi? insanlar gelip ırmakta çamaşırlarını yıkıyor, banyo yapıyor, suyumu içiyorlar. Sonra ne oluyor? Yüzüme tükürüyorlar, işiyorlar, çöplerini bırakıp gidiyorlar. Hem beni, hem de doğayı kirletiyorlar…

PART 2

Tekrar yola çıkan adam ve yılan bu sefer yolda yaşlı bir tilki ile karşılaştılar. Adam, diğerleri gibi ona da aynı soruyu sordu:

— Ey tilki baba, sana bir şey danışmak istiyorum. Bu yılan yanan bir ağacın üstündeydi. Ben ona bir iyilik yaptım ve onu ateşten kurtardım. Ama buna rağmen o beni sokmak istiyor. Söyle bize, şimdi bizim ne yapmamız lazım? Sence bu yılan haklı mı, haksız mı?

Tilki adama şöyle bir baktı ve ona gizlice bir şey sordu:

— Soruna cevap veririm ama bana bir hediye verebilir misin?

Adam biraz düşündükten sonra “Evet, verebilirim,” dedi. Bunun üzerine tilki yılanın haksız olduğunu söyledi. Bunu duyan adam sevinç içinde yılana şöyle dedi:

— İşte, görüyorsun ya! Sen haksızsın.

Yapacak bir şey yoktu. Yılan hiçbir şey söylemeden oradan ayrıldı. Yılan gider gitmez, tilki adama:

— Arkadaş, söyle bakalım, şimdi sen bana ne vereceksin? diye sordu.

Adam biraz düşündükten sonra:

— Sana kırk tane tavuk, kırk tane de horoz getireceğim. Bak, şurada biraz ileride ıssız bir tarla var, görüyor musun? Şimdi oraya git ve orada beni bekle. Yarın tavuklar ve horozlarla oraya geleceğim.

Aç tilki koşa koşa tarlaya gidip orada sabırsızlıkla adamı beklemeye başladı. Adam hemen gidip bir çuval buldu ve çuvalın içine kırk tane köpek koydu.

Ertesi gün adam tilki ile buluşmak için tarlaya gittiği zaman tilki o kadar mutlu oldu. Adamı görür görmez:

— Nerede kaldın? Neredeyse açlıktan ölüyordum. Kırk tavuk, kırk da horoz getirecektin, getirdin mi? O kadar açım ki, onları hemen yiyip bitireceğim, dedi.

Adam tarlaya geldiği zaman elindeki çuvalı açtı ve çuvalın içindeki köpekler dışarı fırladı. Karşılarında tilkiyi gören köpekler onu kovalamaya başladı. Tilki bir anda korku içinde kaçtı, köpekler de onu yakalamak için arkasından koştular.

Köpekler tilkiyi uzun bir süre takip etmesine rağmen tilkiyi yakalayamadılar. Köpeklerden kurtulan tilki nefes nefese bir taşın üstüne çıkıp:

— Meğer ne kadar aptalmışım! İnsanların iyilik nedir, bilmediği çok doğruymuş. Ey insanoğlu! Sana göstereceğim, tavuk, horoz, ördek, kaz… Her şeyi yiyeceğim.

İşte o günden sonra tilkiler tavuk, horoz, ördek, kaz, her şeyi çalıp yiyorlar.

SON THE END

Download Anatolian Folk Tales 2 (a Turkish easy reading book for pre-intermediate learners), learn the new words, read the texts, listen to the texts, do the comprehension exercises to understand the texts better before reading again!

Download this book for more Anatolian Folk Tales 2 for your Turkish studies:

  1. Download Anatolian Folk Tales 2 (pdf only)
  2. Download Anatolian Folk Tales 2 (pdf + mp3)
  3. ALL Turkish easy reading books (pre-intermediate – pdf only) – 25 % OFF
  4. ALL Turkish easy reading books (pre-intermediate – pdf + mp3) – 25 % OFF
  5. ALL Turkish books & lessons (pre-intermediate – pdf + mp3) – 40 % OFF

Visit Dem Turkish Center Bookstore and download Turkish language learning books & lessons for self-study – with audios & answer keys
Turkish Language Membership

Turkish Language Bookstore

Turkish Language Books

Turkish Language Lessons

Turkish Language Worksheets

Teach Yourself Turkish

Turkish Language Courses

Turkish Language Classes

Study Turkish in Turkey

Turkish language bookstore

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top