skip to Main Content

Donkey (Beginner)

Free Turkish Lessons - Turkish Reading - Turkish Tales - Donkey

Free Turkish Lessons (Beginner)
Turkish Reading: Anatolian Folk Tales 1 – Eşek (Arab Tale)

Improve your Turkish language with Turkish easy reading books with exercises (with / without audios).

Read this Arab folk tale about a burglar and a villager:

Bir zamanlar saf bir adam vardı. Bu adam hem çok saftı, hem de çok fakirdi.
Once upon a time, there was a naive man. This man was both very naive and very poor.

Bir gün bu adam alışveriş yapmak için çarşıya gitti. Adamın yanında onun eşeği vardı. Onlar çarşıdayken usta bir hırsız onları gördü. Hırsızın amacı eşeği çalmaktı.

One day this man went to the market to do the shopping. The man had his donkey with him. While they were in the market, a skillful thief saw them. The thief’s aim was to steal the donkey.

Hırsızın bir arkadaşı vardı. O da bir hırsızdı. Hırsız ona:

The thief had a friend. He was also a thief. The skillful thief told him:

— Ben bu eşeği çalacağım, dedi. Diğer hırsız da:

— I will steal this donkey. And the other thief said:

— Peki nasıl çalacaksın? diye sordu.

— So, how will you steal it?

— Beni izle, göreceksin, dedi usta hırsız.

— Watch me, you will see.

Çarşı çok kalabalık olduğu için hırsız ve onun arkadaşı kalabalıkta yavaşça yürüdüler. Usta hırsız sessizce eşeği aldı ve sonra tıpkı bir eşek gibi adamın arkasında yürüdü. Diğer hırsız da eşeği alıp götürdü.

Because the market was so crowded, the thief and his friend walked slowly in the crowd. The skillful thief quietly took the donkey and then walked behind the man like a donkey. The other thief took the donkey away.

Saf adam ve usta hırsız birlikte yola çıktılar. Adam önde, eşek (yani hırsız) arkada yürüyordu. Eşek (yani hırsız) bir süre sonra aniden durdu. Adam arkaya döndüğü zaman çok şaşırdı, çünkü arkada eşek yoktu. Eşeğin yerinde bir adam vardı.

The naive man and skillful thief took the road together. The man walked in front, the donkey (the skillful thief) behind him. The donkey (the skillful thief) suddenly stopped after a while. The man was very surprised when he turned back because there was no donkey in the back. There was a man instead of the donkey.

Saf adam şaşkın şaşkın:

The naive man asked confused:

— Sen de kimsin? diye sordu.

— Who are you?

Hırsız ağlayarak her şeyi anlattı:

The thief tol everything by crying:

— Efendim, ben sizin eşeğinizim. İnanmayacaksınız, ama imkânsız bir şey oldu. Biliyor musunuz, ben gençken çok kötü şeyler yaptım. Bir gün ben eve çok sarhoş geldim. Bu nedenle annem beni evden kovmak istedi. Ben de onu dövdüm. Annem “Lanet olsun sana,” dedi. Allah annemi duydu ve bana büyük bir ceza verdi. Görüyorsun ya, O beni bir eşek yaptı. Daha sonra sen beni satın aldın. O zamandan beri sen bana yemek veriyorsun, ben de senin için yük taşıyorum. Ama galiba benim zavallı annem beni hatırladı ve pişman oldu. Yüce Allah beni affetti. O beni yeniden insan yaptı.

— Sir, I am your donkey. You will not believe it, but something impossible happened. Did you know, I did some really bad things when I was younger. One day I came home very drunk. For this reason my mother wanted to kick me out of the house. I beat her. My mother said “Damn you!”. The God heard my mother and gave me a great punishment. You see, he made me a donkey. Then you bought me. Since then you’ve been giving me food, and I’m carrying loads for you. But I think my poor mother remembered me and regretted it. Almighty God has forgiven me. He made me a human again.

Saf adam bu sözleri duyduğu zaman çok üzüldü:

The naive man was very sorry when he heard these words. He said:

— Ey insanoğlu, bilmiyordum. Ne olur, beni affet, dedi.

— O man, I didn’t know. Please forgive me.

Sonra adam hırsızı serbest bıraktı ve eve yalnız döndü. Saf adam çok pişman olduğu için o gece hiç uyumadı.

Then the man released the thief and returned home alone. The naive man never slept that night because he regretted it.

Birkaç gün sonra adam yine çarşıya gitti. Pazarda eşeği gördü. Onu gördüğü zaman o kadar şaşırdı ki, “Galiba, bu serseri yine kötü bir şey yaptı,” diye düşündü. Eşek adamı tanıdı ve bağırmaya başladı. Adam eşeğin yanına gitti ve “Sen tam bir serserisin. Galiba sen yine bir kötülük yaptın! Ama ben seni bir daha satın almayacağım,” dedi. Sonra adam ona tükürdü, yürüdü ve gitti.

A few days later the man went to the market again. He saw the donkey at the market. He was so surprised when he saw him that he though “I think this loser did something bad again.” The donkey recognized the man and started shouting. The man went near the donkey and said “You are such a loser. I think you did something evil again! But I won’t buy you again. ” Then the man spat on it and walked away.

SON THE END

Download Anatolian Folk Tales 1 (a Turkish easy reading book for beginners), learn the new words, read the texts, listen to the texts, do the comprehension exercises to understand the texts better before reading again!

Download this book for more Anatolian Folk Tales for your Turkish studies:

  1. Download Anatolian Folk Tales 1 (pdf only)
  2. Download Anatolian Folk Tales 1 (pdf + mp3)
  3. ALL Turkish easy reading books for beginners (pdf only) – 25 % OFF
  4. ALL Turkish easy reading books for beginners (pdf + mp3) – 25 % OFF
  5. ALL Turkish books & lessons for beginners (pdf + mp3) – 40 % OFF

Visit Dem Turkish Center Bookstore and download Turkish language learning books & lessons for self-study – with audios & answer keys
Turkish Language Membership

Turkish Language Bookstore

Turkish Language Books

Turkish Language Lessons

Turkish Language Worksheets

Teach Yourself Turkish

Turkish Language Courses

Turkish Language Classes

Study Turkish in Turkey

Turkish language bookstore

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
×Close search
Search