skip to Main Content

Turkish Reading Practice: Anatolian Myths 2 / 1 (Pre-intermediate)

Turkish Reading Practice: Anatolian Myths 2 / 1 (Pre-intermediate)

Improve your Turkish with Turkish reading practice lessons for self-study – with audios!

Study Anatolian Myths 2 / 1 (including the stories Lokman The Healer, Sahmaran and Seven Sleepers with exercises) and improve your reading and listening skill (including audios) and learn Turkish words and phrases while reading.

Pre-intermediate & Intermediate, pdf, mp3.

Sample Chapter (Noah’s Ark, Chapter 1)

1. Learn and match the words before reading.
2. Fill in the blanks with the words above.
3. Read the chapter 1 and do the comprehension exercises.

İnsanlar artık Tanrı’yı ve onun peygamberi Nuh’u dinlemiyorlarmış. Nuh ne yaparsa yapsın işe yaramıyormuş. En sonunda Nuh Tanrı’dan yardım istemek zorunda kalmış. Tanrı Nuh’a “Yakında Büyük Tufan gelecek. Sen bir gemi yap. Erkek ve dişi, bütün canlılardan bir çift al!” demiş.

Nuh önce gemi yapmak için çınar ağaçları dikmiş. Bu çınar ağaçları büyürken dünyada kırk yıl boyunca hiç çocuk doğmamış. Sonunda ağaçlar büyümüş ve Nuh gemiyi yapmaya başlamış. Bu arada halk “Önce peygamberdi, şimdi marangoz oldu. Herhalde bu gemi karada yüzecek,” diye onunla alay ediyormuş.

Nuh muhteşem bir gemi yapıyormuş. Geminin başı horoz gibi, gövdesi de kuş gibi yapılmış. Geminin boyu 204 metre, eni 34 metre, yüksekliği de 20 metreymiş.

Gün gelmiş, yavaş yavaş yağmurlar yağmaya başlamış. Nuh her canlıdan birer çift almış. Sürekli yağmur yağdığı için dünyada her yer sular altında kalmış. Bunun sonucunda bütün insanlar ve canlılar ölmüşler. Ölen insanların arasında Nuh’un oğlu Yam ve karısı da varmış…

4. True or false? Correct if necessary.
5. Answer the questions.
6. Match the words.
7. Put the sentences in order.
8. Read the text again and write a short summary with your own words.

Download Anatolian Myths 2 / 1 (3 Stories with exercises & audios)

Download Anatolian Myths 2 / 1 »

Download Now »

Download Anatolian Myths 2 / 2 »
Download Anatolian Myths 2 / 3 »

Download more Turkish reading practice lessons for self-study – with exercises & audios »

Download as a book (pdf – without audios)

Download Anatolian Myths 2 (pdf book without audios) »

Download Now »

Follow Dem Turkish Center Facebook page »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Close search
Search