skip to Main Content

Noah’s Ark (Pre-intermediate)

Noah’s Ark (Pre-intermediate)

Free Turkish Lessons (Pre-intermediate)
Turkish Reading: Anatolian Myths 2 – Noah’s Ark

Improve your Turkish language with Turkish easy reading books with exercises (with / without audios).

Read the story about Noah’s Ark from Anatolian Myths 2:

İnsanlar artık Tanrı’yı ve onun peygamberi Nuh’u dinlemiyorlarmış. Nuh ne yaparsa yapsın işe yaramıyormuş. En sonunda Nuh Tanrı’dan yardım istemek zorunda kalmış. Tanrı Nuh’a “Yakında Büyük Tufan gelecek. Sen bir gemi yap. Erkek ve dişi, bütün canlılardan bir çift al!” demiş.

Nuh önce gemi yapmak için çınar ağaçları dikmiş. Bu çınar ağaçları büyürken dünyada kırk yıl boyunca hiç çocuk doğmamış. Sonunda ağaçlar büyümüş ve Nuh gemiyi yapmaya başlamış. Bu arada halk “Önce peygamberdi, şimdi marangoz oldu. Herhalde bu gemi karada yüzecek,” diye onunla alay ediyormuş.

Nuh muhteşem bir gemi yapıyormuş. Geminin başı horoz gibi, gövdesi de kuş gibi yapılmış. Geminin boyu 204 metre, eni 34 metre, yüksekliği de 20 metreymiş.

Gün gelmiş, yavaş yavaş yağmurlar yağmaya başlamış. Nuh her canlıdan birer çift almış. Sürekli yağmur yağdığı için dünyada her yer sular altında kalmış. Bunun sonucunda bütün insanlar ve canlılar ölmüşler. Ölen insanların arasında Nuh’un oğlu Yam ve karısı da varmış.

Sonunda Nuh ve diğer canlılar yola çıkmışlar. Gemi yüz elli gün boyunca azgın dalgalarla mücadele ederek yol almış. Bir süre sonra sular yavaş yavaş çekilmeye başlamış. Nuh yakınlarda kara olup olmadığını öğrenmek için bir karga yollamış. Ama Nuh’un gönderdiği karga geri dönmemiş. Sonra Nuh bir güvercin yollamış. Güvercin konmak için bir yer bulamamış ve geri dönmüş.

Aradan bir hafta geçmiş. Nuh yeniden bir güvercin yollamış. Nuh’un gönderdiği güvercin, bu sefer ağzında bir zeytin dalıyla geri dönmüş. Nuh “Galiba sonunda karaya ulaştık,” diye düşünmüş.

Gerçekten de öyle olmuş, sonunda Nuh’un gemisi karaya ulaşmış. Dünyadaki bütün insanlar ve canlılar ölmüş, ama Nuh’un gemisindeki canlılar yeni bir dünya kurmak için karaya çıkacaklarmış.

Nuh karaya çıkmadan önce gemideki bütün yiyecekleri karıştırmış ve bir yemek yapmış. Bugün hala insanlar bu yemeği yiyorlar. Ama o şimdi bir yemek değil, kutsal bir tatlı. Bu tatlının adı aşuredir.

Bir zaman sonra sular çekilmiş ve Nuh’un gemisi bir dağın üstünde kalmış. Gemidekiler karaya çıkmışlar ve dağın eteğindeki ovaya yerleşmişler.

Günümüzde bu dağ Ağrı Dağı olarak biliniyor.

Download Anatolian Myths 2 (a Turkish easy reading book for pre-intermediate Turkish language learners), learn the new words, read the texts, listen to the texts, do the comprehension exercises to understand the texts better before reading again!

Download this book for more Anatolian Myths 2 for your Turkish studies:

  1. Download Anatolian Myths 2 (pdf only)
  2. Download Anatolian Myths 2 (pdf + mp3)
  3. ALL Turkish easy reading books (pre-intermediate – pdf only) – 25 % OFF
  4. ALL Turkish easy reading books (pre-intermediate – pdf + mp3) – 25 % OFF
  5. ALL Turkish books & lessons (pre-intermediate – pdf + mp3) – 40 % OFF

Visit Dem Turkish Center Bookstore and download Turkish language learning books & lessons for self-study – with audios & answer keys
Turkish Language Membership

Turkish Language Bookstore

Turkish Language Books

Turkish Language Lessons

Turkish Language Worksheets

Teach Yourself Turkish

Turkish Language Courses

Turkish Language Classes

Study Turkish in Turkey

Turkish language bookstore

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
×Close search
Search