skip to Main Content

Hands Up (Beginner)

Turkish Reading - News 1 - Beginners

Free Turkish Lessons (Beginner)
Turkish Reading: Strange News 1

Improve your Turkish language with Turkish easy reading books with exercises (with / without audios).

Read a story from Strange News 1 (Hands Up):

Norveç’te bir adam bir banka soydu. İki saat sonra bankaya geri döndü. Polisler onu yakaladılar. Adam şimdi hapiste.

A man robbed a bank in Norway. He came back to the bank in two hours. The cops caught him. He’s in jail now.

Norveçli bir adam kolay para kazanmak istedi. Bunun için en iyi yol bir banka soymaktı. Adam önce bir banka buldu, sonra oraya bir müşteri gibi gitti ve sıraya girdi. Bir süre sonra sıra ona geldi.

A Norwegian man wanted to make easy money. The best way to do this is to rob a bank. The man first found a bank, then he went there as a customer and got in the line. After a while, it was his turn.

Adamın yanında bir çanta vardı. Çantanın içinde bir silah vardı. Adam silahı aldı ve “Bu bir soygundur,” dedi ve onlardan bütün paraları istedi. Onlar da hemen verdiler, çünkü çok korktular. Adam paraları aldı, çantaya koydu ve dışarı çıktı. Sonra bir arabayla oradan kaçtı. Polis onu aradı, ama o hiçbir yerde yoktu.

There was a bag next to the man. There was a gun in the bag. The man took the gun and said, “This is a robbery!” and he asked all his money from them. They gave him the money immediately, because they were very scared. The man took the money, put it in his bag and went out. Then he ran away with a car. The police looked for him, but he was nowhere.

Doğal olarak uzun bir süre kaybolmak gerekiyordu. Ama bu soyguncu ne yaptı, biliyor musunuz? İki saat sonra bankaya geri döndü. Neden mi? Çünkü bankada bir hesap açmak istiyordu. Önce sıraya girdi ve biraz bekledi. Ama bankacılar onu tanıdılar ve polis çağırdılar. Polis hemen geldi ve onu yakaladı. Bu akıllı banka soyguncusu şu anda hapiste.

Naturally, he had to disappear for a long time. But do you know what this robber did? He came back to the bank in two hours. Why? Because he wanted to open an account in the bank. He got in the line first and waited for a bit. But the bankers recognized him and called the police. The police arrived immediately and caught him. This smart bank robber is now in jail.

Download Strange News 1 (a Turkish easy reading book for beginners), learn the new words, read the texts, listen to the texts, do the comprehension exercises to understand the texts better before reading again!

Download this book & similar books for your Turkish studies:

  1. Download Strange News 1 (pdf only)
  2. Download Strange News 1 (pdf + mp3)
  3. ALL Turkish easy reading books for beginners (pdf only) – 25 % OFF
  4. ALL Turkish easy reading books for beginners (pdf + mp3) – 25 % OFF
  5. ALL Turkish books & lessons for beginners (pdf + mp3) – 40 % OFF

Visit Dem Turkish Center Bookstore and download Turkish language learning books & lessons for self-study – with audios & answer keys
Turkish Language Membership

Turkish Language Bookstore

Turkish Language Books

Turkish Language Lessons

Turkish Language Worksheets

Teach Yourself Turkish

Turkish Language Courses

Turkish Language Classes

Study Turkish in Turkey

Turkish language bookstore

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top