skip to Main Content

Turkish Fairy Tales 1 (Beginner)

Turkish Reading - Turkish Fairy Tales 1 - Beginner

Free Turkish Lessons (Beginner)
Turkish Reading: Turkish Fairy Tales 1 – Magical Crow

Improve your Turkish language with Turkish easy reading books with exercises (with / without audios).

Read the first chapter of Turkish Fairy Tales 1 – Magical Crow:

Sihirli Karga, 1. Bölüm

Bir ülkede bir adam var. Adam onun oğlu ile birlikte yaşıyor. Adam bir kuşçu, yani onun işi kuş yakalamak. O her gün ormana gidiyor ve bütün gün orada kuş yakalıyor. Sonra pazara gidiyor ve orada kuşları satıyor.

There is a man in a country. The man lives with his son. The man is a bird catcher; in other words, his job is to catch birds. He goes to the forest every day and catches birds there all day. Then he goes to the market and sells the birds there.

Bir gün adam çok hasta oluyor ve ölüyor. Onun oğlu yalnız kalıyor. Çocuğun bir işi yok, ayrıca onun babası gibi kuş yakalamayı bilmiyor.

One day the man gets very sick and dies. His son is left alone. The boy doesn’t have a job, and he also doesn’t know how to catch birds like his father.

Bir gün çocuk evde bir kafes buluyor. Sonra onu alıyor ve ormana gidiyor. Kuş yakalamak için bir tuzak yapıyor. Orada bekliyor, bekliyor…

One day the boy finds a cage in the house. Then he takes it and goes to the forest. He makes a trap to catch birds. He waits there and waits…

Bir süre sonra bir karga geliyor. Karga kafesi görmüyor ve içeri giriyor. Çocuk hemen ağaca çıkıyor ve kargayı yakalıyor.

After a while a crow comes. The crow doesn’t see the cage and flies in. The boy climbs up the tree immediately and catches the crow.

Zavallı karga ağlıyor ve şöyle diyor:

The poor crow cries and says:

— Lütfen, beni bırak. Ben gitmek istiyorum. Ben senin için değerli değilim. Ben sana daha değerli bir şey vermek istiyorum.

— Please, let me go. I’m not worthy for you. I want to give you something more valuable.

O çok iyi kalpli bir çocuk, bu yüzden kargayı bırakıyor. Karga mutlu bir şekilde uçuyor ve gidiyor. Çocuk tekrar bir tuzak yapıyor ve bekliyor.

He is a very good-hearted boy, so he lets the crow go. The crow flies happily and goes away. The child makes a trap again and waits.

Download Turkish Fairy Tales 1 (Magical Crow) (a Turkish easy reading book for beginners), learn the new words, read the texts, listen to the texts, do the comprehension exercises to understand the texts better before reading again!

Download this book & similar books for your Turkish studies:

  1. Download Turkish Fairy Tales 1 (pdf only)
  2. Download Turkish Fairy Tales 1 (pdf + mp3)
  3. ALL Turkish easy reading books for beginners (pdf only) – 25 % OFF
  4. ALL Turkish easy reading books for beginners (pdf + mp3) – 25 % OFF
  5. ALL Turkish books & lessons for beginners (pdf + mp3) – 40 % OFF

Visit Dem Turkish Center Bookstore and download Turkish language learning books & lessons for self-study – with audios & answer keys
Turkish Language Membership

Turkish Language Bookstore

Turkish Language Books

Turkish Language Lessons

Turkish Language Worksheets

Teach Yourself Turkish

Turkish Language Courses

Turkish Language Classes

Study Turkish in Turkey

Turkish language bookstore

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top