skip to Main Content

Sait Faik, Author (Beginner)

Turkish Reading -turkish Biographies 1

Free Turkish Lessons (Beginner)
Turkish Reading: Turkish Biographies 1 – Sait Faik, Author

Improve your Turkish language with Turkish easy reading books with exercises (with / without audios).

Read a biography from Turkish Biographies 1 (Sait Faik, Author):

Sait Faik 1906’da Adapazarı’nda doğdu. Liseyi İstanbul’da okudu. Lisede öyküler ve yazılar yazdı. Onun ilk öyküsü “İpekli Mendil”di. Sonraki yıllarda Sait Faik çok ünlü bir öykücü oldu.

Sait Faik was born in Adapazarı in 1906. He studied high school in Istanbul. He wrote stories and texts in high school. His first story is “Silk Napkin”. In the following years Sait Faik became a very famous author.

Sait Faik 1928’de liseyi bitirdi. Liseden sonra 1930’da Lozan’a gitti. Lozan’da ekonomi okumak istiyordu. Ama orada sadece on beş gün kaldı. Daha sonra Fransa’ya gitti. Fransa’da 1933’e kadar yaşadı.

In 1928, Sait Faik finished high school. After high school, he went to Lausanne in 1930. He wanted to study economy in Lausanne, but he stayed there only fifteen days. Then he went to France. He lived in France until 1933.

Sait Faik 1933’te Türkiye’ye döndü. Bir süre bir Ermeni okulunda öğretmen olarak çalıştı. Daha sonra bir tüccar oldu. Fasulye aldı ve sattı. Ama başarılı bir tüccar değildi. Bu yüzden kısa bir süre sonra iflas etti.

Sait Faik returned to Turkey in 1933. He worked as a teacher in an Armenian school for a while. Then he became a merchant. He bought beans and sold them, but he was not a successful merchant. So he went bankrupt soon.

Sait Faik’in babası Mehmet Faik Bey 1939’da öldü. Ondan sonra Sait Faik gerçek bir iş yapmadı. Hayatı boyunca yazı yazdı. 171 öykü ve 2 roman yazdı; yaklaşık 50 tane röportaj yaptı.

Sait Faik’s father, Mehmet Faik Bey, died in 1939. After that Sait Faik didn’t do a real job. He wrote all his life. He wrote 171 stories and 2 novels and made about 50 interviews.

Sait Faik Abasıyanık Adapazarı’nda, Bursa’da, İstanbul’da ve Burgazada’da yaşadı. 1954’te Burgazada’da öldü. Yıllar sonra onun evi bir müze oldu.

Sait Faik Abasıyanık lived in Adapazarı, Bursa, İstanbul and Burgazada. He died in Burgazada in 1954. Years later his house became a museum.

Download Turkish Biographies 1 (a Turkish easy reading book for beginners), learn the new words, read the texts, listen to the texts, do the comprehension exercises to understand the texts better before reading again!

Download this book & similar books for your Turkish studies:

  1. Download Turkish Biographies 1 (pdf only)
  2. Download Turkish Biographies 1 (pdf + mp3)
  3. ALL Turkish easy reading books for beginners (pdf only) – 25 % OFF
  4. ALL Turkish easy reading books for beginners (pdf + mp3) – 25 % OFF
  5. ALL Turkish books & lessons for beginners (pdf + mp3) – 40 % OFF
Turkish Language Membership

Turkish Language Bookstore

Turkish Language Books

Turkish Language Lessons

Turkish Language Worksheets

Teach Yourself Turkish

Turkish Language Courses

Turkish Language Classes

Study Turkish in Turkey

Turkish language bookstore

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top