skip to Main Content
turkish language books - turkish short stories 1

Turkish Reading Books: Turkish Short Stories 1 (Intermediate)

Improve your Turkish reading skill with Turkish easy readers.

Download Turkish Short Stories 1, a Turkish easy reading book with exercises for intermediate Turkish language learners and improve your Turkish reading skill and learn new Turkish words and phrases while reading!

Book Info pdf, 75 pages, exercises, word list included
Product Types pdf ebook
Details See below

Turkish Short Stories 1 is a collection of simplified short stories from Turkish literature. Turkish Shorts Stories 1 is ideal for late intermediate Turkish language learners who want to read easy Turkish texts and improve their reading skill as well as learn new vocabulary while reading.

How to use the book

Use Turkish Short Stories 1 for self-study, study with a Turkish language teacher and part of a beginner Turkish course as a supplementary material.

Sample Lesson

A sample chapter from Turkish Short Stories 1

1. Learn and match the words before reading.
2. Fill in the blanks with the words above.
3. Read the chapter 1 and do the comprehension exercises.

Güney Akdeniz’de yaşayan bir kuş türü vardır. Bu kuşlar martılara benzer, ama martılardan çok daha büyük, kanatları çok daha uzundur. İnsanlar bu kuşa “Miho” der. İşte ben size bu kuşun hikayesini anlatmak istiyorum.

Onlar sanki kuş değildir. Sanki kanatları olan bir köpüktür. Denizde en yükseklerde uçar, gökyüzünde küçücük, mavi bir nokta olur. Bazen gökyüzünde bir çığlık duyarsınız. İnsan “Acaba gökyüzü konuşmaya mı başladı?” diye düşünür. Aslında bu çığlık Miho’ya aittir.

Miho fırtına kadar hızlıdır. Onun tek bir rakibi vardır, o da şimşektir. Kartallar ya da akbabalar gibi yırtıcı bir kuş değildir Miho. Sadece mavi gökyüzünde uçan bir buluttur.

Hacı Süleyman şafaktan beri yoldaydı. Elinde bir tüfekle, önünde bir köpekle kıyı boyunca yürüyordu. Dik bir kayalığa geldiği zaman etrafta keklikler ötmeye başladı Sanki binlerce keklik vardı etrafta, ama onlardan bir tanesi bile ortalarda görünmüyordu.

Hacı Süleyman köpeğine “Senin burnun yok mu, it oğlu it!” diyerek bağırdı ve zavallı köpeğe bir tekme attı. Köpek beş on adım ileri kaçtı. Hacı Süleyman çok kızgındı çünkü her tarafta keklik olmasına rağmen henüz bir tane bile vuramamıştı. Eğer yapabilse, güneşe ateş edecek ve onu kör edecekti.

. . .

4. True or false? Correct if necessary.
5. Answer the questions.
6. Match the words.
7. Put the sentences in order.
8. Read the text again and write a short summary with your own words.

How to download the book (pdf)

Download Now »

Audiobook

Not available at the moment.

More Intermediate Turkish Language Learning Books

Visit Turkish Language Learning Books page for more Turkish language learning books for beginners.

Turkish Classes & Courses

Find out more about the Turkish classes & courses we are offering:

Back To Top
Search